butik swiateczny 24/11/2011 Image Banner 160 x 360
excalibur.jpg
autocomfort.jpg
astrum.jpg
Zarejestruj się w Tankuj.pl - to nic nie kosztuje!


Tankuj.pl to portal paliwowy i przewozowy, wyszukiwarka stacji benzynowych, porównywarka cen paliw, aktualne ceny paliw na stacjach w całej Polsce.
 

Tankuj rozsądnie, kupuj dobre i tanie paliwo oraz stosuj ekonomiczny styl jazdy.

 

Załóż swoje konto i zaloguj się w Tankuj.pl, a w zamian otrzymasz wiele korzyści:

DBAMY O TWOJĄ PRYWATNOŚĆ
Jako Tankuj.pl chronimy Twoją prywatność w trakcie korzystania z portalu Tankuj.pl (dalej również: "Portal"), ponieważ przestrzegamy stosownych przepisów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych, chronimy Twoje dane także od strony technicznej
Zapewniamy Cię, że nie przekazujemy Twoich danych podmiotom do tego nieuprawnionym.
Dane, które nam powierzasz, składujemy na najwyższej klasy sprzęcie w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby. Nasz system techniczny jest zbudowany w taki sposób, by zminimalizować ryzyko utraty jakichkolwiek danych na wypadek awarii wywołanych czynnikami zewnętrznymi, np. przerw w dostawie energii elektrycznej.
Mamy nadzieję, że niniejsza Polityka Ochrony Prywatności (dalej również: "Polityka") pomoże Ci zrozumieć, jakie informacje gromadzimy w związku z naszymi usługami oraz w jaki sposób je przetwarzamy.
Jako twórcy Portalu i użytkownicy Internetu, cenimy szanowanie prywatności w sieci. Pragniemy zapewnić nam wszystkim podobny komfort w trakcie korzystania z Portalu. Oczywistym jest, że każdy chce kontrolować dane osobowe udostępniane w Portalu. Szczegółowo i w sposób zgodny z literą prawa, zarządzanie danymi w serwisie odbywa się w sposób określony w regulaminie i poniższych punktach.
DANE OSOBOWE
Tankuj.pl dba o bezpieczeństwo udostępnianych nam danych osobowych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych.
Tankuj.pl zapewnia Ci i wszystkim zarejestrowanym Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności prawo wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy. Tankuj.pl nie udostępnia ani nie przekazuje wbrew prawu podmiotom trzecim (w szczególności reklamodawcom) jakichkolwiek danych osobowych posiadanych w ramach bazy danych osobowych Portalu. Przekazanie ww. informacji następuje wyłącznie na żądanie uprawnionych do tego organów państwa, w szczególności po przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających potrzebę posiadania tych danych do prowadzonych postępowań.
Niezależnie od powyższego, jeżeli bierzesz udział w konkursach organizowanych przez Tankuj.pl lub korzystasz z usług lub produktów płatnych przez nas oferowanych, Twoje dane osobowe mogą zostać użyte w celu dokonania rozliczeń i oraz rozstrzygania sporów z nimi związanych. Jeżeli korzystasz z Panelu Transport Dla Ciebie wyrażasz zgodę na przesłanie podstawowych danych instytucjom, które współpracują z naszym portalem Tankuj.pl w celu prawidłowego wykonania usługi. Nadmieniamy, iż portal Tankuj.pl weryfikuje każdą firmę transportową.
KWESTIE TECHNICZNE
Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać różne dane, np. adres IP. Tankuj.pl wykorzystuje je w celach technicznych związanych z administracją naszymi serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych.

INFORMACJA HANDLOWA
Tankuj.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom niezapowiedzianych wiadomości. Zalicza się do nich informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania Portalu (np. zmiany w funkcjonowaniu) bądź też komunikaty systemu o przerwach w działaniu Portalu.
Natomiast treści reklamowe związane z działalnością komercyjną Tankuj.pl i jej kontrahentów mogą być przesyłane Użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Zgoda w tym zakresie ma charakter odwoływalny.
USUNIĘCIE KONTA
Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Użytkownika Portalu jest dobrowolne i może nastąpić w każdym czasie. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje usunięciem konta.
Dane osobowe Użytkowników, których Konta zostały usunięte są przetwarzane przez Tankuj.pl w terminie określonym w procedurze przetwarzania danych osobowych z kont usuniętych. W związku z koniecznością zapewnienia aktywnym Użytkownikom najwyższych standardów bezpieczeństwa, nie dopuszczamy, aby sprawcy ew. naruszeń zacierali ślady swojej działalności w Portalu.
PLIKI COOKIE
Tankuj.pl korzysta z technologii plików Cookie w celach statystycznych w odniesieniu do Portalu. Plik Cookie to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie Użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Przechowuje się w nim informacje, których Portal może potrzebować, aby dostosować się do sposobów korzystania z niego przez Użytkowników i aby zbierać dane statystyczne dotyczące Portalu, np. na temat tego, które strony były odwiedzane, jakie elementy są pobierane, oraz dane o nazwie domeny dostawcy usług internetowych czy kraju pochodzenia osoby odwiedzającej. Przechowywanie plików cookies na komputerach Użytkowników jest niezbędne do podtrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki temu Użytkownik nie musi na każdej kolejnej stronie wpisywać swojej nazwy użytkownika i hasła (logować się).
Pliki Cookies tankuj.pl nie są szkodliwe ani dla Ciebie ani dla Twojego komputera i danych, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach.
Tankuj.pl nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki umieszczone są na stronach Tankuj.pl przez Użytkowników.
Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego do liczenia osób odwiedzających Portal oraz do oceny możliwości technicznych tegoż. Używamy tych informacji, aby ustalić, ile osób odwiedza Portal, by zaaranżować strony w sposób najbardziej przyjazny dla Użytkownika i sprawić, żeby Portal był prostszy i bardziej użyteczny w obsłudze. Danych zbieranych w ten sposób, tj. automatycznie, nie można ani zmienić ani usunąć.

 

LOGIN I HASŁO
Tankuj.pl stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione. Stosowane środki techniczne są unowocześniane wraz z rozwojem technologii, potrzeb, jak również dostępnych sposobów zabezpieczeń.
Użytkownik odpowiada za utrzymanie poufności swoich danych w postaci hasła i loginu.
Wpisz hasło, które nie będzie łatwe do zgadnięcia, czyli nie datę urodzin, numer PESEL lub numer telefonu.
BADANIA SPOŁECZNE I MARKETINGOWE
Tankuj.pl może przeprowadzać za pośrednictwem Portalu różne badania społeczne i marketingowe (w szczególności ankiety). Jeśli Użytkownicy zgodzą się w nich uczestniczyć, będziemy wykorzystywać odpowiedzi w celu opracowania anonimowych wyników tych ankiet oraz by czasami w sposób zbiorczy publikować je na Portalu. Przestrzegamy w tym zakresie wszystkich polskich i europejskich norm dotyczących prowadzenia badań społecznych, aby zapewnić użytkownikom Portalu bezpieczeństwo i anonimowość.
ZARZĄDZANIE KONTEM
Tankuj.pl daje swoim Użytkownikom możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z oferowanych na Portalu usług i udostępniać o sobie informacje.
Formularz wypełniany przez Użytkownika w trakcie zapisywania się i logowania do Tankuj.pl, a także sam proces autoryzacji (logowania) do Portalu domyślnie realizowane są za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który zapewnia najwyższą ochronę transmisji danych w sieci Internet. Informacje są przechowywane i przetwarzane przez Tankuj.pl z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego i europejskiego prawa.
LINKI DO STRON OSÓB TRZECICH
Użytkownicy Portalu mają możliwość udostępniania przekierowania (link) do innych stron www. Treści zawarte na tych stronach są przedmiotem praw autorskich przysługujących ich twórcy i podlegają ochronie zgodnie z prawem autorskim. W związku z tym, że Tankuj.pl nie sprawuje kontroli nad witrynami osób trzecich, nie zatwierdza, nie dokonuje przeglądu i nie jest odpowiedzialna w szczególności za dostępność witryn osób trzecich Użytkownik uznaje, że korzysta z Witryn osób trzecich na własną odpowiedzialność oraz że Tankuj.pl nie jest odpowiedzialna za wszelkie szkody lub krzywdy poniesione w związku z korzystaniem z witryn, do których przekierowują odsyłacze zamieszczane przez Użytkowników w Portalu. Zachęcamy do zapoznania się z treściami oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonymi na stronach gromadzących dane osobowe. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści znajdujące się na stronie, do której przekierowuje zamieszczany przez niego w Portalu odsyłacz.

 

OSOBY MAŁOLETNIE
Tankuj.pl czuje się zobowiązana zareagować na obawy wyrażane przez rodziców a dotyczące danych osobowych ich dzieci. W tym zakresie w szczególności dbamy o najmłodszych Użytkowników, reagujemy też niezwłocznie na zamieszczanie w Portalu treści dla nich nieprzeznaczone i nieodpowiednie.
SSL OCHRONA TRANSMISJI
W trosce o Twoje bezpieczeństwo dane o szczególnym znaczeniu – w szczególności wszelkiego rodzaju hasła – przesyłane są za pośrednictwem protokołu szyfrowanego SSL.
KONTAKT Z NAMI
Użytkownicy Portalu mają możliwość bezpośredniego kontaktu mailowego z pracownikami Działu Obsługi Użytkownika poprzez adresy mailowe zawarte w zakładce kontakt na stronie Tankuj.pl
Tankuj.pl przechowuje korespondencję ze swoimi Użytkownikami w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania, a także w zakresie rozstrzygnięć reklamacyjnych i podejmowanych na podstawie zgłoszeń ewentualnych decyzji o interwencjach administracyjnych we wskazane profile. Jednocześnie Tankuj.pl gwarantuje, że adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Użytkownikiem w celu innym niż realizacja zgłoszenia. Ewentualna komunikacja w innych kwestiach może się odbywać tylko za uprzednią zgodą Użytkownika.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Usługi i funkcje w ramach Portalu będą z czasem ulegać rozszerzeniu. Oznacza to m.in., że w przyszłości Tankuj.pl może wprowadzić zmiany w niniejszym dokumencie.
Ogłoszenie zmian nastąpi w ten sposób, że Tankuj.pl umieści w ramach Portalu informację o zmianach w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać z nową datą. Wszelkie najistotniejsze z punktu widzenia Użytkownika zmiany będą odpowiednio wyróżnione.
Jakiekolwiek wprowadzane ewentualnie zmiany w Polityce Prywatności nie wpływają na podstawową zasadę: Tankuj.pl nie udostępnia ani nie przekazuje wbrew prawu podmiotom trzecim (w szczególności reklamodawcom) jakichkolwiek danych osobowych posiadanych w ramach bazy danych osobowych Portalu.
W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką a udzielonymi przez Użytkownika zgodami, niezależnie od postanowień powyższych, podstawą do podejmowania oraz określenia zakresu działań przez Tankuj.pl są udzielone przez Użytkowników zgody. Niniejszy dokument ma natomiast charakter informacyjny.
Ostatnia zmiana polityki ochrony prywatności 19.08.2011 r.

facebook
twitter
youtube
nasza klasa
Strona główna
PIT Stop
Tankownia
Transport dla Ciebie
Wymień punkty na nagrody
Centrum prasowe
O nas
Kontakt
Copyright by Tankuj.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone 2011
|
Regulamin
|
Polityka prywatności
|
tankuj.pl
Partnerzy:
rabbit studio
defensywni kierowcy
astrum